Lid worden van de club

Voor slechts 12 euro per jaar kan u lid worden van de Belgische Hangoorclub.(Sinds 2011 bent u ook automatisch aangesloten bij de Vlaamse Kleinvee Vrienden!). U ontvangt voor dit bedrag een lidkaart en daarbovenop een driemaandelijks tijdschrift.

Hierin vindt u alle activiteiten van de club terug alsook nuttige info en leuke weetjes over uw dier, komende kampioenschappen, tentoonstellingsdata, ...

Uitgave clubblad:     jan./febr./maart

                                      april/mei/juni

                                      juli/aug./sept.

                                      okt./nov./dec.

 Wenst u lid te worden van onze club dan vragen wij u vriendelijk het inschrijvingsformulier dat u hieronder kan downloaden in te vullen en terug te bezorgen aan ons.

Uw lidmaatschap wordt pas definitief na het storten van het lidgeld op het rekeningnummer: (KBC) BE18 - 7370-2799-6465  (BIC:REDBEBB) met de vermelding: Naam + lidgeld 2015-2016. Jeugdlid van 4 tot 8 jaar betalen 4 € en van 13 tot 18 jaar 8 €.
Fokkerskaart kost 15 €
Tweede Fokkers kaart kost 3 € 

2de lid van het zelfde gezin (zelfde adres) betaald slechts 8,00 €

U krijgt daarna zo snel mogelijk uw lidkaart en het tijdschrift dat laatst verschenen is in de bus.

Sponsors kunnen bovendien een fiscaal attest verkrijgen. Het storten gebeurt ook op bovenvermelde rekening. Ook mensen die de club willen steunen zijn altijd welkom!
Alles komt ten voordele van de Belgische hangoorclub en de leden voor het inrichten van de tentoonstellingen en dergelijke. Hieronder kan je het inschrijvings formulier downloaden.